1981
Egy festő Velencében I.
100x68cm, o,t.f
1981_festo_velenceben_I_100_68.jpg